Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Organisation og ledelse

På disse sider findes information om Norddjurs Kommunes direktion, organisations- og ledelseskodeks samt organisering.

I Norddjurs Kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

Disse værdier danner grundlag for organisationens virke og er med i alt vi gør.

Værdierne gælder alle ledere og medarbejdere og det er et fælles ansvar at leve op til værdierne.

Værdierne skaber rum for, at den enkelte arbejdsplads, decentralt og tæt på kerneopgaven, kan træffe de gode beslutninger.

Læs mere om organisationen, organisations- og ledelseskodeks, chefer og direktion på disse sider.